MIČR

 

Muzikoterapeutický Institut ČR je sdružením muzikoterapeutů a odborníků z oblasti hudby, psychologie, pedagogiky, sociální práce, medicíny a dalších oborů.

 

MUZIKOTERAPIE SPOLEČNĚ

Novinky

Klientelismus

Je třeba, aby se naše společnost očistila od nadbytečných nánosů. Jeden z nich je klientelismus,...

Uzákonění muzikoterapie

MIČR, z.s. připravil pro minulou novelizaci zákona o sociálních službách č. 108/2008 Sb. ...