Novinky

k poslednímu dvojčíslu časopisu MUZIKOTERAPIE 8/9, za rok 2019

Vážení přátelé, autroři textů, sympatizanti a čtenáři,  poslední dvojčíslo časopisu: jak jsme informovali včera, vycházelo s technickými potížemi, přeci jen nejsme ITáci. Dvojčíslo dnes v noci vyšlo, ale s velkými potížemi. Bude k dispozici asi měsíc. Stále nebylo možné publikovat poslední...

Nové dvojčíslo časopisu MUZIKOTERAPIE, za rok 2019

V prosinci  2019 jsme pro Vás připravili nové dvojčíslo časopisu MUZIKOTERAPIE za rok 2019.  Je v něm vánoční přáni i přání do nového roku 2020. Prosím, tímto příjměte tato přání. V tomto svojčísle časopisu MUZIKOTERAPIE jsou zajímavé články a stále se snažíme jej...

Klientelismus

Je třeba, aby se naše společnost očistila od nadbytečných nánosů. Jeden z nich je klientelismus, níže citujeme z Wikipwedie.    Výsledky hledání Vybraný úryvek z webu Klientelismus je neoficiální, zákulisní systém dohod...

Uzákonění muzikoterapie

MIČR, z.s. připravil pro minulou novelizaci zákona o sociálních službách č. 108/2008 Sb.  návrh na uzákonění uměleckého terapeuta. Návrh byl přijat v mezirezortním připomínkovém řízení a doporučen ke schválení. Proces novelizace aktuálně  probíhá.  Ing. Mgr. Josef Pejřimovský,...

Hradecké dny 2019

Proběhly Hradecké dny v r. 2019, kde se zúčastnily naše členky s příspěvky.   

Celospolečenský problém – pravidla mezi státem a občanem

 Občan deleguje svou určitou moc státu, je ale třeba, aby tato delegovaná moc se neobrátila proti němu. Je třeba mít nastavená pravidla mezi občanem a státem, pravidla, která by byla přehledná a která by stát kontroloval natolik, aby nevznikaly jiné podmínky pro jednu skupinu, výhodnější, a...

Velký fujarový koncert

  Předáváme pozvánku pana Ešnera.   Dobrý den , Zvu Vás na unikátní Velký fujarový koncert v Betlémské kapli v Praze v pondělí 19.12. Začátek je v 18:30, koncert začíná v 19:30, prostory jsou velkolepé a vyhřívané.   Fujary a koncovky v krásném prostoru Svatováclavského sálu nabízí...

Zaujme Vás?

Přednášky a koncert doprovázející výstavu ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ „Ti, kdo pili z toků Ducha“ – Kurátor: Haig Utidjian Lectures and Concert accompanying Exhibition THE ART OF THE ARMENIAN BOOK THROUGH THE AGES “They who imbibed the effusions of the Spirit” - Curator: Haig...

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Přihláška

pro tištěnou verzi