Archiv článků

NOVÝ časopis MUZIKOTERAPIE je na světě

NOVÝ časopis MUZIKOTERAPIE je na světě!        V rámci 2. evropského dne muzikoterapie, vydává MIČR první elektronický muzikoterapeutický časopis MUZIKOTERAPIE.Časopis bude vycházet 2 x ročně (v březnu a v září) v elektronické podobě ZDARMA na stránkách MIČR...

Hudba v životě dítěte

Přijměte pozvání na seminář Hudba v životě dítěte, který se ve spoluorganizaci MIČRU uskuteční v rámci 2. evropského dne muzikoterapie. 

Mezinárodní muzikoterapeutické setkání v Ružomberku

Dne 9. října 2015 se pod záštitou MIČR uskutečnilo mezinárodní muzikoterapeutické setkání na ružomberské univerzitě. Setkání se zúčastnili nejen muzikoterapeuti z České a Slovenské republiky, ale také hudební a speciální pedagogové.Hlavní témata setkání: "Hranice mezi hudební edukací a...

Evropský den muzikoterapie

2. Evropský den muzikoterapie je stanoven na 15. listopadu 2015.Téma: Pojďme si hrát!Pojďme se zapojit a podpořit tak existenci muzikoterapie. Aktivity mohou být realizovány v týdnu před nebo po tomto dni.Vaše aktivity mohou být různorodé: např. den otevřených dveříworkshopkonferenceprogramy...

Zákon o muzikoterapii, Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru "ONP" na MZČR

Zákon o muzikoterapii stagnoval.Neprojednávání oboru muzikoterapie a arteterapie v novém zákoně bylo potvrzeno z nejvyšší míst MZČR.Nyní s nástupem nové ředitelky, po paní Mgr. A.Šmídové,paní Mgr.Alice Strnadová, MBA  do nové poziceředitelky odboru ošetřovatelstvía nelékařských povolání,se...