časopis Muzikoterapie

PŘIPRAVUJEME NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MUZIKOTERAPIE

Omlouváme se za letošní prodlevu ve vydávání jarního čísla - to vyjde jako dvojčíslo společně s číslem podzimním - důvodem je radostná událost v rodině naší šéfredaktorky, která však velmi omezila její časové možnosti práce na časopise... Gratulujeme a přejeme malé Magdalence do života mnoho hudby!

Pokyny pro autory, informace pro čtenáře o časopisu

Pokyny pro autory příspěvků: příspěvky mají podobu osobních rozhovorů, skic, esejí, zamyšlení, osobních výpovědí a zkušeností,  popisu stavby a výroby hudebních nástrojů, nebo povahu vědního charakteru. Uvítáme, když příspěvek autor doplní svým osobním medailonkem a fotkou. Texty mohou...