časopis Muzikoterapie

Časopis Muzikoterapie č. 6

Vážení čtenáři,  představujeme Vám nové číslo časopisu muzikoterapie. Můžete si poslechnout rozhovor s Doc. Neuwirthem o geriatrii, přečíst si články o rodinné terapii od MUDr. Brodové, doktor Medňanský představí téma hudební rétoriky, profesorka Strunecká uveřejňuje zajímavý článek...

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MUZIKOTERAPIE

Vážení a milí, přejeme Vám krásné a radostné prožití Vánočních svátků a nový rok plný hudby.  Představujeme Vám nové číslo časopisu Muzikoterapie, které vychází tentokrát jako dvojčíslo.  Prosíme čtenáře o podporu časopisu, vstřícnou a laskavou myšlenkou i dobrovolným darem na...

Pokyny pro autory, informace pro čtenáře o časopisu

Pokyny pro autory příspěvků: příspěvky mají podobu osobních rozhovorů, skic, esejí, zamyšlení, osobních výpovědí a zkušeností,  popisu stavby a výroby hudebních nástrojů, nebo povahu vědního charakteru. Uvítáme, když příspěvek autor doplní svým osobním medailonkem a fotkou. Texty mohou...