časopis Muzikoterapie

ČASOPIS MUZIKOTERAPIE č. 8, 9

Přejeme požehnané Vánoční svátky a mnoho zdaru v novém roce! Odkaz na časopis zde: https://joom.ag/W5fe Členové MIČR s.z.

časopis muzikoterapie č. 7

Přejeme požehnané Vánoční svátky a píseň na rtu v novém roce. Odkaz na časopis zde: view.joomag.com/muzikoterapie-7/0743355001544169631 Členové MIČR s.z.

Časopis Muzikoterapie č. 6

Vážení čtenáři,  představujeme Vám nové číslo časopisu muzikoterapie. Můžete si poslechnout rozhovor s Doc. Neuwirthem o geriatrii, přečíst si články o rodinné terapii od MUDr. Brodové, doktor Medňanský představí téma hudební rétoriky, profesorka Strunecká uveřejňuje zajímavý článek...

ČASOPIS MUZIKOTERAPIE 4, 5

Vážení a milí, přejeme Vám krásné a radostné prožití Vánočních svátků a nový rok plný hudby.  Představujeme Vám nové číslo časopisu Muzikoterapie, které vychází tentokrát jako dvojčíslo.  Prosíme čtenáře o podporu časopisu, vstřícnou a laskavou myšlenkou i dobrovolným darem na...

Časopisu Muzikoterapie č.3

Třetí číslo časopisu Muzikoterapie je na světě! www.joomag.com/magazine/muzikoterapie-clone/0666351001480156721    

Pokyny pro autory, informace pro čtenáře o časopisu

Pokyny pro autory příspěvků: příspěvky mají podobu osobních rozhovorů, skic, esejí, zamyšlení, osobních výpovědí a zkušeností,  popisu stavby a výroby hudebních nástrojů, nebo povahu vědního charakteru. Uvítáme, když příspěvek autor doplní svým osobním medailonkem a fotkou. Texty mohou...