Elektronická přihláška člena MIČR

MUZIKOTERAPEUTICKÝ INSTITUT ČESKÉ REPUBLIKY (Junácká 1630/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov, micr.montserrat@seznam.cz, www.mi-cr.cz)

Přihláška

pro tištěnou verzi