Časopis Muzikoterapie má své ISSN

Časopisu Muzikoterapie bylo přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 2464-5761.

Pokud se časopis stane zdrojem pro jiné texty (citace, zdrojová literatura, apod.), musí být toto číslo v seznamu literatury uvedeno.