Celospolečenský problém – pravidla mezi státem a občanem

 Občan deleguje svou určitou moc státu, je ale třeba, aby tato delegovaná moc se neobrátila proti němu. Je třeba mít nastavená pravidla mezi občanem a státem, pravidla, která by byla přehledná a která by stát kontroloval natolik, aby nevznikaly jiné podmínky pro jednu skupinu, výhodnější, a jiné podmínky, horší, pro ostatní. Uvádíme příklad, který se dotýká i muzikoterapeutů.

 

Na pozvánce na konferenci Muzikoterapeie ve zdravotnictví, současný výzkum a praxe, pořádané 14. 11. 2014 byla dne 22. 10. 2014 uvedena - nepravdivá skutečnost. Jako spolupořadatel je uvedena Společnost pro muzikoterapii ve zdravotnictví ČLS J. E. Purkyně. Tato společnost ale neexistovala. Došlo tak k zneužití loga a jména ČLS – JEP a ke klamání, ať chceme nebo nechceme, veřejnosti. Tento fakt neexistující společnosti, zneužití loga a jména ČLS – JEP a klamání veřejnosti přehlíží spolupořadatel, Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, i jeho přímo nadřízené složky, 1. lékařská fakulta UK, Univerzita karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale i ČLS – JEP, i Evropská muzikoterapeutická konfederace a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Přehlédli to i vysoce postavení funkcionáři – náměstek ministra zdravotnictví a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, kteří poskytli konferenci záštitu.

 

Po upozornění na tuto skutečnost nastala změna. Povšimněte si, že se pořadatelé i osoby, poskytující záštitu předmětné konferanci se na pozvánce i ve sborníku konference mění (srovnej pozvánku z 22.10. a 13. 11. 2014 a tiráž Sborníku).

 

Skutečnost, že došlo ke zneužití jméma a loga České lékařské společnosti JEP potvrdil její tehdejší předseda, prof. MUDr. J. Blahoš Dr.Sc. Ale nějak se tato skutečnost stala a někdo ji zavinil.

 

Domníváme se, že podobné nešvary je třeba očistit, ten, kdo zavinil zneužití loga a jména ČLS – JEP a ten, kdo současně klamal veřejnost, by měl osvětlit a i se veřejně omluvit. Každému se může stát něco takto nemilého, ale omluva by měla patřit k této situaci. To zabrání alespoň zčásti tomu, že nebudou lidé, kteří stále někde něco zaviňují, putovati z organizace do organizace. „Zaviním-li – změním organizaci, změním působiště“ – není recept správný. Proč? Protože toto je přístup ne zcela zodpovědný a může se generalizovat a přesunout i do vztahu například k pacientovi/klientovi.

 

Zde pozvánka (viz.: http://www.lf1.cuni.cz/mezinarodni-konference-muzikoterapie 22. 10. 2014):

 

Tiráž sborníku (viz.: http://www.czmta.cz/muzikoterapie/publikace-clanky-rozhovory/83-evropsky-den-muzikoterapie-15-11-2014):

 

 

 

Přikládáme komunikaci ohledně vznikající společnosti:

 

> Od: "Marketa Gerlichová"
> Komu: "Marketa Gerlichová"
> Datum: 08.10.2014 20:03
> Předmět: Otázka na zájem o vstup do "Společnost pro muzikoterapii ve zdravotnictví při ČLS J.E. Purkyně"
>

Milí kolegové,

srdečně zdravím a dovoluji si Vás oslovit z důvodu zakládání "Muzikoterapeutické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně".

Kontakty na vás jsem obdržela od Zdeńka Šimanovského.

 

Důvody zákládání této společnosti:

1. Vnímám, že každý resort má jiné potřeby a požadavky. Muzikoterapeut, který pracuje v resortu zdravotnictví, nebo se i jeho práce pouze dotýká zdravotnické problematiky, potřebuje pro svou práci specifickou podporu.

2. Máme jedinečnou možnost založit "Společnost pro muzikoterapii při Lékařské společnosti J.E. Purkyně. Protože Sekce muzikoterapie při Psychoterapeutické společnosti J.E.Purkyně, která existovala velmi dlouho pod vedením Zdeňka Šimanovského zaniká. A protože Lékařská společnost chápe potřebu založit samostatnou společnost, neboť muzikoterapie při terapii pohybu, řeči, kognitivních funkcí apod. často nebývá psychoterapií.

Pravděpodobně si říkáte, proč zakládat další společnost.

Jde ale o velmi důležitou formální platformu, neboť např. MZČR Lékařskou společnost J.E. Purkyně bere jako známého partnera pro jednání, ale jednotlivé asociace jsou pro něj nepřehledné.


 

3. Z důvodu vyhlášení Evropského dne muzikoterapie 15.11. (který proběhne poprvé 2014) Plánuji konferenci na téma "Muzikoterapie ve zdravotnictví - aktuální praxe a výzkum". Akce proběhne 14.11.2014 na Klinice rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze. Všichni jste srdečně zváni! 

Předem děkuji za odpověď, zda:
A) Chcete být součástí nově vznikající  společnosti?
B) Chcete se zúčastnit zmiňované konference?

Vaši odpovědi zašlete, prosím, nejpozději do 10 dnů.

Velmi se těším na vzájemnou spolupráci!

 

 

Markéta Gerlichová

 

Původní zpráva ----------

 

 


Od: Marketa Gerlichová <marketa.gerlich@gmail.com>

 

 

 

Datum: 13. 10. 2014 11:29:29

 

 

 

Předmět: Program muzikoterapeutické konference 14.11. 2014 v příloze

 

 

 

 

 

Milí kolegové,

 

1) Právě zakládáme Společnost pro muzikoterapii při ČLS J.E. Purkyně.

Proč? Vnímáme, že každý resort má jiné potřeby a požadavky. Muzikoterapeut, který pracuje v resortu zdravotnictví, nebo se i jeho práce pouze dotýká zdravotnické problematiky, potřebuje pro svou práci specifickou podporu.


 

Protože Sekce muzikoterapie při Psychoterapeutické společnosti J.E.Purkyně, která existovala velmi dlouho pod vedením Zdeňka Šimanovského zaniká. A protože Lékařská společnost chápe potřebu založit samostatnou společnost, neboť muzikoterapie při terapii pohybu, řeči, kognitivních funkcí apod. často nebývá psychoterapií.

Pravděpodobně si říkáte, proč zakládat další společnost.

Jde ale o velmi důležitou formální platformu, neboť např. MZČR Lékařskou společnost J.E. Purkyně bere jako známého partnera pro jednání, ale jednotlivé asociace jsou pro něj nepřehledné.
Požadavky na členy jsou takové, že  "...pracují, nebo spolupracují, v resortu zdravotnictví, sociálních služeb, či jinak souvisejících oborech..." Lékařská společnost J.E. Purkyně.

Kdo chce být její součástí, napište!2) muzikoterapeutická konference
14.11. 2014 organizuji muzikoterapeutickou konferenci na téma "Muzikoterapie ve zdravotnictví - současný výzkum a praxe" - viz. příloha - včetně info o přihlašování se.

 

M. Gerlich

 

A zde vyjádření pana předsedy ČLS JEP