Mezinárodní muzikoterapeutické setkání v Ružomberku

Dne 9. října 2015 se pod záštitou MIČR uskutečnilo mezinárodní muzikoterapeutické setkání na ružomberské univerzitě. Setkání se zúčastnili nejen muzikoterapeuti z České a Slovenské republiky, ale také hudební a speciální pedagogové.

Hlavní témata setkání:

  • "Hranice mezi hudební edukací a muzikoterapií"
  • "Kontraindikace v muzikoterapii"

Několikahodinové jednání se neslo ve velmi příjemné náladě, a to především díky vřelému přijetí slovenských účastníků. Děkujeme.