NOVÝ časopis MUZIKOTERAPIE je na světě

NOVÝ časopis MUZIKOTERAPIE je na světě!

       

V rámci 2. evropského dne muzikoterapie, vydává MIČR

první elektronický muzikoterapeutický časopis MUZIKOTERAPIE.


Časopis bude vycházet 2 x ročně (v březnu a v září) v elektronické podobě ZDARMA na stránkách MIČR (www.mi-cr.cz/casopis-muzikoterapie).

Přihlašte se k odebírání elektronického časopisu ZDARMA.