Podvečerní setkání nad muzikoterapií v Liberci

Dne 11. 12. 2015 proběhlo v Liberci

"Podvečerní setkání nad muzikoterapií".

Cílem setkání bylo podpořit nejen zájemce o obor muzikoterapie,  ale i začínající muzikoterapeuty. Mgr. et Mgr. J. Pejřimovské, PhD., evropské supervizorce, byly kladeny velmi zajímavé i náročné otázky především z oblasti receptivní muzikoterapie.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu se připravuje setkání nad muzikokoterapií již další, a to v lednu 2016, opět v Liberci.

Jelikož doktorka Pejřimovská je v ČR nepřekonaným odborníkem oboru muzikoterapie, byla zahrnuta dalšími otázkami, na které se chystá odpovědět při dalším podvečerním setkání.

  •  Existuje druh tzv. "božské" hudby? Pokud ano, co je na této hudbě typické?
  • Jaký je Váš názor na koncovky? Jak je lze využít ve skupině dětí? Zajímá mě především hudební téma.
  • Jak používat, a zda vůbec, u dětí bubny? Jakými nástroji je nejlépe doplnit?
  • Mám skupinu 10 dětí - můžou hrát a zpívat dohromady třeba skákal pes a nebo 5 jich bude jen zpívat a pět jen hrát, co je lepší a proč?
  • Mám skupinu 18ti dětí ve věku 3 -5 let a skupinu 14ti dětí ve věkovém rozmezí 6-9. Chci s nimi použít bubny, koncovky, zpěv - jaké téma zvolit?

Tyto otázky se týkají zejména organizace hudby. Paní doktorka Pejřimovská se však současně zabývá problematikou, co ovlivňujeme prací se zvukem a hudbou v psychice, intra či interpersonalitě nebo v těle člověka.

V případě zájmu je možné zaslat další otázky paní doktorce Pejřimovské (mail níže) nebo se zúčasnit Podvečerního setkání nad muzikoterapií v Liberci. Registrace místa je však nutná na adrese guta.pelegrim@seznam.cz.