Uzákonění muzikoterapie

MIČR, z.s. připravil pro minulou novelizaci zákona o sociálních službách č. 108/2008 Sb.  návrh na uzákonění uměleckého terapeuta. Návrh byl přijat v mezirezortním připomínkovém řízení a doporučen ke schválení. Proces novelizace aktuálně  probíhá. 

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, PhD.