Zaujme Vás?

Přednášky a koncert doprovázející výstavu

ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ

„Ti, kdo pili z toků Ducha“ – Kurátor: Haig Utidjian

Lectures and Concert accompanying Exhibition

THE ART OF THE ARMENIAN BOOK THROUGH THE AGES

“They who imbibed the effusions of the Spirit” - Curator: Haig Utidjian

PŘEDNÁŠKY / LECTURES

zasedací sál Klementinum 190, Praha 1, vstup B2, vždy od 19 hod.

the meeting hall Klementinum 190, Praha 1, entrance B2, commencing at 7 p. m.

Čtvrtek 13. října 2016 / Thursday, 13 October 2016

Sv. Řehoř z Nareku: „Andělský učitel“ – učitel všeobecné církve

St. Gregory of Narek: “Angelic teacher” and Doctor of the Universal Church

Haig Utidjian

Pondělí 17. října 2016 / Monday, 17 October 2016

„Ti, kdo pili z toků Ducha a pěli melodické zpěvy hymnů“: Arménská církevní hudba

“They who imbibed the effusions of the Spirit and sang melodious chants of hymns”: Armenian Sacred Music

Haig Utidjian

Úterý 18. října 2016 / Tuesday, 18 October 2016

Genocida Arménů a vyvražďování Asyřanů a Řeků v Osmanské říši, 1914-1923

The Genocide of the Armenians and the massacre of Assyrians and Greeks in the Ottoman Empire, 1914-1923

Michal Řoutil

Přednášky budou proneseny v češtině. / Lectures will be delivered in Czech.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT VÝSTAVY / CONCERT ON CLOSING NIGHT OF EXHIBITION:

Úterý 25. října 2016 v 19.30 hod. v Zrcadlové kapli Klementina

Tuesday, 25 October 2016 at the Mirror Chapel of the Klementinum, at 7.30 p.m.

Archimandrita Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgie pro smyčce

Archimandrite Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgy for Strings

Orchestr Univerzity Karlovy

Dirigent: Haig Utidjian

Orchestra of Charles University

Conductor: Haig Utidjian

Vstup na výstavu a všechny doprovázející akce je volný.

Admission is free to the Exhibition and to all accompanying eventsPřednášky a koncert doprovázející výstavu

ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ

„Ti, kdo pili z toků Ducha“ – Kurátor: Haig Utidjian

Lectures and Concert accompanying Exhibition

THE ART OF THE ARMENIAN BOOK THROUGH THE AGES

“They who imbibed the effusions of the Spirit” - Curator: Haig Utidjian

PŘEDNÁŠKY / LECTURES

zasedací sál Klementinum 190, Praha 1, vstup B2, vždy od 19 hod.

the meeting hall Klementinum 190, Praha 1, entrance B2, commencing at 7 p. m.

Čtvrtek 13. října 2016 / Thursday, 13 October 2016

Sv. Řehoř z Nareku: „Andělský učitel“ – učitel všeobecné církve

St. Gregory of Narek: “Angelic teacher” and Doctor of the Universal Church

Haig Utidjian

Pondělí 17. října 2016 / Monday, 17 October 2016

„Ti, kdo pili z toků Ducha a pěli melodické zpěvy hymnů“: Arménská církevní hudba

“They who imbibed the effusions of the Spirit and sang melodious chants of hymns”: Armenian Sacred Music

Haig Utidjian

Úterý 18. října 2016 / Tuesday, 18 October 2016

Genocida Arménů a vyvražďování Asyřanů a Řeků v Osmanské říši, 1914-1923

The Genocide of the Armenians and the massacre of Assyrians and Greeks in the Ottoman Empire, 1914-1923

Michal Řoutil

Přednášky budou proneseny v češtině. / Lectures will be delivered in Czech.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT VÝSTAVY / CONCERT ON CLOSING NIGHT OF EXHIBITION:

Úterý 25. října 2016 v 19.30 hod. v Zrcadlové kapli Klementina

Tuesday, 25 October 2016 at the Mirror Chapel of the Klementinum, at 7.30 p.m.

Archimandrita Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgie pro smyčce

Archimandrite Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgy for Strings

Orchestr Univerzity Karlovy

Dirigent: Haig Utidjian

Orchestra of Charles University

Conductor: Haig Utidjian

Vstup na výstavu a všechny doprovázející akce je volný.

Admission is free to the Exhibition and to all accompanying eventsPřednášky a koncert doprovázející výstavu

ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ

„Ti, kdo pili z toků Ducha“ – Kurátor: Haig Utidjian

Lectures and Concert accompanying Exhibition

THE ART OF THE ARMENIAN BOOK THROUGH THE AGES

“They who imbibed the effusions of the Spirit” - Curator: Haig Utidjian

PŘEDNÁŠKY / LECTURES

zasedací sál Klementinum 190, Praha 1, vstup B2, vždy od 19 hod.

the meeting hall Klementinum 190, Praha 1, entrance B2, commencing at 7 p. m.

Čtvrtek 13. října 2016 / Thursday, 13 October 2016

Sv. Řehoř z Nareku: „Andělský učitel“ – učitel všeobecné církve

St. Gregory of Narek: “Angelic teacher” and Doctor of the Universal Church

Haig Utidjian

Pondělí 17. října 2016 / Monday, 17 October 2016

„Ti, kdo pili z toků Ducha a pěli melodické zpěvy hymnů“: Arménská církevní hudba

“They who imbibed the effusions of the Spirit and sang melodious chants of hymns”: Armenian Sacred Music

Haig Utidjian

Úterý 18. října 2016 / Tuesday, 18 October 2016

Genocida Arménů a vyvražďování Asyřanů a Řeků v Osmanské říši, 1914-1923

The Genocide of the Armenians and the massacre of Assyrians and Greeks in the Ottoman Empire, 1914-1923

Michal Řoutil

Přednášky budou proneseny v češtině. / Lectures will be delivered in Czech.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT VÝSTAVY / CONCERT ON CLOSING NIGHT OF EXHIBITION:

Úterý 25. října 2016 v 19.30 hod. v Zrcadlové kapli Klementina

Tuesday, 25 October 2016 at the Mirror Chapel of the Klementinum, at 7.30 p.m.

Archimandrita Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgie pro smyčce

Archimandrite Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgy for Strings

Orchestr Univerzity Karlovy

Dirigent: Haig Utidjian

Orchestra of Charles University

Conductor: Haig Utidjian

Vstup na výstavu a všechny doprovázející akce je volný.

Admission is free to the Exhibition and to all accompanying events

ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ
„Ti, kdo pili z toků Ducha“ – Kurátor: Haig Utidjian
Lectures and Concert accompanying Exhibition
THE ART OF THE ARMENIAN BOOK THROUGH THE AGES
“They who imbibed the effusions of the Spirit” - Curator: Haig Utidjian
PŘEDNÁŠKY / LECTURES
zasedací sál Klementinum 190, Praha 1, vstup B2, vždy od 19 hod.
the meeting hall Klementinum 190, Praha 1, entrance B2, commencing at 7 p. m.
Čtvrtek 13. října 2016 / Thursday, 13 October 2016
Sv. Řehoř z Nareku: „Andělský učitel“ – učitel všeobecné církve
St. Gregory of Narek: “Angelic teacher” and Doctor of the Universal Church
Haig Utidjian
Pondělí 17. října 2016 / Monday, 17 October 2016
„Ti, kdo pili z toků Ducha a pěli melodické zpěvy hymnů“: Arménská církevní hudba
“They who imbibed the effusions of the Spirit and sang melodious chants of hymns”: Armenian Sacred Music
Haig Utidjian
Úterý 18. října 2016 / Tuesday, 18 October 2016
Genocida Arménů a vyvražďování Asyřanů a Řeků v Osmanské říši, 1914-1923
The Genocide of the Armenians and the massacre of Assyrians and Greeks in the Ottoman Empire, 1914-1923
Michal Řoutil
Přednášky budou proneseny v češtině. / Lectures will be delivered in Czech.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT VÝSTAVY / CONCERT ON CLOSING NIGHT OF EXHIBITION:
Úterý 25. října 2016 v 19.30 hod. v Zrcadlové kapli Klementina
Tuesday, 25 October 2016 at the Mirror Chapel of the Klementinum, at 7.30 p.m.
Archimandrita Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgie pro smyčce
Archimandrite Komitas/Zareh Sahakiants: Liturgy for Strings
Orchestr Univerzity Karlovy
Dirigent: Haig Utidjian
Orchestra of Charles University
Conductor: Haig Utidjian
Vstup na výstavu a všechny doprovázející akce je volný.
Admission is free to the Exhibition and to all accompanying events.