O MIČR

Muzikoterapeutický institut ČR, neboli MIČR, je sdružením muzikoterapeutů a odborníků z oblasti hudby, medicíny, psychologie a dalších příbuzných oborů, který vznikl v roce 2012.

Naším cílem je sdružování odborníků v oblasti muzikoterapie, pedagogiky, sociální práce, hudby, medicíny a psychologie. MIČR  vytváří prostor pro vzájemnou mezioborovou komunikaci a podporu.

 

Členové MIČR se setkávají na valných hromadách MIČR a na akcích pro veřejnost (semináře, koncerty, konference, aj.).

MIČR nabízí vzájemnou podporu, pomoc a spolupráci nejen začínajícím muzikoterapeutům.

 

 

Aktivně se podílí na rozvoji muzikoterapie nejen v ČR nabídkou svých projektů a kurzů veřejnosti, a také vydáváním muzikoterapeutického časopisu "Muzikoterapie".

 

 

Naše činnosti

 

·       Vydáváme 2 x ročně časopis MUZIKOTERAPIE - zdarma v elektronické podobě, na objednání za úplatu v tištěné formě.

.       Pracujeme na možnostech uzákonění profese MT v české legislativě a aktivně se do tohoto procesu zapojujeme.

·       Sdružujeme muzikoterapeuty s psychology, hudebními pedagogy, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky a lékaři se zájmem o MT a mezioborovou spolupráci.

·       Informujeme veřejnost o oboru MT (skrze Novinky webových stránek MIČR, organizujeme semináře, kurzy, konference, publikujeme, ...).