MgA. Martin Hybler, Ph.D.

Skladatel a klavírista, věnuje se též sbormistrovství a klavírním doprovodům při různých příležitostech.

Více info zde.  Video zde.