Mgr. Kateřina Miškovská

Zabývá se teoretickým ukotvením MT a praktickou aplikací. Předsedkyně kontrolní komise MIČR.