Profesní standardy

 
  • 400 hodin komplexního akreditovaného (certifikovaného) výcviku
Z toho:
 
  • 200 hodin teorie muzikoterapie,
 
  • 200 hodin sebezkušenosti,
a dále
  • 120 hodin supervize.
 
Nebo 
 
  • akreditované vysokoškolské studium Bc., Mgr. zaměřené na získání dovedností, teoretické a sebezkušenostní průpravy v oboru muzikoterapie
  • 120 hodin supervize.