Supervize muzikoterapie

 
Mezi členy MIČR patří Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, PhD., supervizor muzikoterapie zapsaný v EMTR (Evropský muzikoterapeutický rejstřík), u které je možné absolvovat supervizní sezení.
Více informací na:
http://muzikoterapie-supervize.webnode.cz/